Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Детальніше на сайті https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text