Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.

Детальніше на сайті https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text